تاریخهای عدم  تشکیل کلاس

03/02/1395 و 17/02/1395 جمعه

04/02/1395 و 18/02/1395  شنبه

 

زمانهای کلاسهای جبرانی

طراحی الگوریتم

 

چهارشنبه 22/02/1395 ساعت 8 تا 14 ( دو جلسه)

یکشنبه 26/02/1395 ساعت 8 تا 14 ( دو جلسه)

چهار شنبه 29/02/1395 ساعت 8 تا 14 (دو جلسه)

 

مدارمنطقی

 

چهارشنبه 22/02/1395 ساعت 14 تا 17 ( دو جلسه)

یکشنبه 26/02/1395 ساعت 14 تا 17 ( دو جلسه)

 

مفاهیم TCP/IP

 

دوشنبه 27/02/1395 ساعت 14 تا 18:30 ( دو جلسه)

چهار شنبه 29/02/1395 ساعت 14 تا 17 (یک جلسه)

 

مدیریت فناوری اطلاعات

 

چهارشنبه 22/02/1395 ساعت 14  تا 18:30 ( دو جلسه)

چهار شنبه 29/02/1395 ساعت 17 تا 18:30 (یک جلسه)

 

مدیریت محتوا وب

 

پنج شنبه 23/02/1395 ساعت 8 تا 11 ( یک جلسه)

دوشنبه 27/02/1395 ساعت 8 تا 11 ( یک جلسه)

دوشنبه 03/03/1395 ساعت 8 تا 11 (یک جلسه)

 

نگهداری و به روزرسانی وب

 

پنج شنبه 23/02/1395 ساعت 11 تا 14 ( یک جلسه)

دوشنبه 27/02/1395 ساعت 11 تا 14 ( یک جلسه)

دوشنبه 03/03/1395 ساعت 11 تا 14 (یک جلسه)

 

 

منبع : برد الکترونیکی دروستاریخ های عدم تشکیل کلاس و زمان تشکیل کلاسهای جبرانی
برچسب ها : ساعت ,جلسه ,دوشنبه ,چهار ,چهارشنبه ,1395 ساعت ,جلسه دوشنبه ,جلسه چهار ,چهار شنبه ,جلسه یکشنبه